Ekonomiska fördelar

 

•Frigör kapital för kärnverksamheten

•Minimerar tillgångarna samt ger bättre kostnadskontroll

•Ingen transport för maskinparken I dag är ekonomisk frihet en viktig faktor. Att hyra tillåter att interna resurser frigörs och kan användas till kärnverksamheten. Dessutom är det ofta svårt att se vad det egentligen kostar att äga all den utrustning du använder. Genom att hyra, kan du få ett fast pris för all den utrustning du behöver, utan några överraskningar eller dolda kostnader.

 
Utrustning/tjänsters fördelar

•Modern utrustning

•Använd när du behöver

•Närhet och leverans på byggplatsen

 
Säkerhetsfördelar

•Säkerhetskontroll före uthyrning

•Vi följer lagar och regler

•Välskött maskinpark

 
Miljövinster

•Belastningen på miljön reduceras om fler personer använder samma maskin

 

Ett av de viktigaste skälen till att hyra utrustning istället för att äga den är att du kan få precis vad du behöver när du behöver det. Om du väljer att äga utrustningen själv kanske du använder fel utrustning och därmed tappar viktig tid i förhållande till utvecklingen av ditt projekt.

Fördelar med hyra